Sunday, February 17, 2008

MKAKATI WA KUKUZA UCHUMI NA KUPUNGUZA UMASKINI TANZANIA: RIPOTI YA MWAKA 2006

Ripoti ya Mwaka 2006 inatoa muhtasari wa takwimu za hivi
karibuni kuhusu maendeleo kufikia malengo ya MKUKUTA ya
kupunguza umaskini Tanzania.Fulltext

No comments: